kalam pembuka bicara

Saturday, October 19, 2013

Di antara Dua Dosa


Perkara yang dicari dalam kehidupan seorang muslim ialah kebajikan dan kebaikan yang boleh dijadikan bekalan ketika bertemu Allah s.w.t.
Firman Allah s.w.t :


"Bukanlah kebajikan itu hanya menghadap muka kamu ke arah timur dan barat,tetapi kebajikan (yang sebenarnya) ialah beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, nabi-nabi, bersedekah harta yang disayangi kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-peminta sedekah dan hamba-hamba yang menuntut kemerdekaan, mendirikan solat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman dan bertaqwa. [Al-Baqarah ayat 177 ]


Ertinya, nilai amal seorang itu akan dikira sekiranya amal itu didirikan atas keimanan kepada Allah dan keikhlasan melakukannya. Manakala dosa yang dilakukan oleh seorang menyebabkan dia semakin jauh daripada Allah s.w.t.


Dosa itu boleh berlaku apabila manusia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud : " Sesungguhnya Allah telah menfardhukan kefardhuan maka jangan kamu persia-siakan".

Sekiranya manusia membuat perkara fardhu, maka dia telah mendapat jaminan syurga walaupun tidak menambah dengan perkara-perkara sunat.

Daripada Abu Hurairah r.a, bahawa seorang badwi telah bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w : " Ya rasulullah tunjukkan kepada saya satu amalan jika saya lakukan maka mendapat memasuki syurga"

Baginda menjawab: "Kamu menyembah Allah dan kamu tidak menyekutukuiNya dengan sesuatupun, kamu mendirikan solat yang wajib, kamu menunaikan kewajiban berzakat dan kamu berpuasa dalam bulan ramadhan".

 Lelaki itu berkata: "Demi diriku yang berada di bawah kekuasaan Allah,aku tidak akan menambah atau mengurang daripada amal-amal tadi".

Apabila lelaki itu beredar Baginda bersabda: " Sesiapa suka melihat salah seorang penghuni syurga maka lihatlah kepada lelaki tadi".

Dosa juga boleh berlaku apabila seseorang itu melakukan larangan-larangan Allah yang berupa dosa kecil mahupun dosa besar.

Antara kesalahan-kesalahan itu ialah membunuh, memakan harta anak yatim, kesaksian palsu, minum arak, berzina, berjudi, dan memakan riba sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah s.w.t :

“Hai orang-orang yang  beriman, bertakwalah  kepada Allah  dan  tinggalkanlah  sisa-sisa  riba. jika  memang  kamu  orang  yang  beriman.  Jika  kamu  tidak melakukannya,   maka   terimalah   pernyataan   perang   dari Allah  dan  rasul  Nya  dan  jika  kalian  bertobat  maka  bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak  pula  dizalimi”. [ Al-Baqarah : 278-279 ]


Sehubungan dengan itu kita mesti berhati-hati dalam kehidupan agar kita dapat menjauhi dosa-dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil dan sentiasalah kita memohon ampun kepada Allah s.w.t kerana sesungguhnya Dialah yang Maha Mengasihani dan Dan Mengampuni dosa hamba-hambaNya.

wallahu'alam.

Al Faqir ilallah.0 comments:

Post a Comment